page_banner

Phim cuộn

  • Rollstock Film

    Phim cuộn

    Màng cuộn đề cập đến bất kỳ màng bao bì linh hoạt nhiều lớp ở dạng cuộn. Nó có chi phí thấp hơn và phù hợp với các mặt hàng tiêu dùng và chạy nhanh. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm màng cuộn tùy chỉnh chất lượng cao với nhiều loại kích thước, vật liệu và lớp màng cho tất cả các loại sản phẩm để chạy trên máy đóng bao và đóng bao dạng đứng hoặc ngang của bạn ..