page_banner

Túi chân không

  • Vacuum Pouches

    Túi chân không

    Đóng gói chân không là phương pháp đóng gói loại bỏ không khí khỏi gói hàng trước khi niêm phong. Mục đích của bao bì hút chân không thường là loại bỏ oxy khỏi vật chứa để kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm, và áp dụng các hình thức đóng gói linh hoạt để giảm nội dung và thể tích của bao bì.